Keis Events Keisergårdens Værdigrundlag:

Det udadrettede:

Værdigrundlag for Keis Events Keisergården. 

 Keis Events Keisergården er en virksomhed i vækst, og vi arbejder ud fra følgende værdier:

Fleksibilitet

– Vi efterkommer kundens ønsker og arbejder med mangeartede opgaver. Vi søger at favne bredt og er ikke bange for at afprøve nye ideer.

Empati

– Vi udviser professionel forståelse i enhver situation, indlevelse i kunden og dennes behov til såvel store som små arrangementer.

Engagement

– Vi tager alle kunder alvorlige og lægger alle vore kræfter og erfaringer i arbejdet – uanset opgavens omfang og art. Dette sikres bl.a. gennem dialog med kunden om dennes ønsker.

Loyalitet

– Vi tilpasser produkterne individuelt og leverer efter aftale med respekt for kunden. Troværdighed og tillid er nøgleord.

Det indadrettede:

Værdigrundlag for Keis Events Keisergården.

 

Keis Events Keisergården er en virksomhed i vækst, hvor arbejdsglæde er i højsædet. Dette tilstræbes og sikres gennem følgende værdier:

 Fleksibilitet

– Vi ønsker gensidig fleksibilitet i jobbet. Vi lægger vægt på, at alle hjælper hinanden i travle perioder. Dette sker for at produktet kan leveres til kundens tilfredshed og til den aftalte tid.

Samtidig får de enkelte medarbejdere føling med og forståelse af de forskellige opgaver i virksomheden. Arbejdsglæde skabes ved samarbejde, og samarbejde skabes ved kendskab til og erfaring med de forskellige funktioner.

Empati

– Vores samarbejde bygger på indlevelse, indføling og forståelse for medarbejdernes ve og vel samt særlige behov. Lige fra planlægningen af arbejdet og til gennemførelsen af opgaverne lægger vi vægt på at kende til hinandens ressourcer – styrker og svagheder.

Engagement

– Vi engagerer os i jobbet og i hinanden med humor og arbejdsglæde.

Loyalitet

– Vi ønsker, at alle udviser troværdighed og ærlighed over for hinanden. Der skal være plads til forskellighed, så alle kan udfylde deres rolle med værdighed.